top of page

Chúng tôi rất vui mừng để mở ra CALC Micro-Grants (Tài Trợ Nhỏ CALC) năm 2024

Micro Grant Flyer Small - Images only - ENG.jpg

Denver Community Active Living Coalition (CALC) (Liên Hiệp Sinh Sống Tích Cực Cộng Đồng Denver), hợp tác với Department of Transportation & Infrastructure (DOTI) (Bộ Lưu Thông & Cơ Sở Hạ Tầng) và Denver Streets Partnership (DSP) (Đối Tác Đường Xá Denver), mời qúy vị sáng tạo về sống một đời sống tích cực trong xóm của mình! Chúng tôi đang cung cấp những Micro-Grants (Tài Trợ Nhỏ) lên đến $500 cho cá nhân và $1500 cho các doanh nghiệp và tổ chức để hổ trợ khả năng đi bộ, đi xe đạp, hoặc để vào được những chỗ an toàn và lành mạnh để hoạt động thể chất.  Các đơn đăng ký sẽ mở vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 và sẽ được xem xét liên tục trong suốt năm 2023 hoặc cho đến khi tiền qũy được chi hết.

Chúng tôi trợ cấp cho những dự án khuyến khích sinh sống tích cực, lưu thông tích cực, di chuyển an toàn, hoặc sử dụng môi trường đã xây lên. Chúng tôi khuyến khích những cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức để suy nghĩ sáng tạo về những nhu cầu của cộng đồng và những nguồn lực hiện có của qúy vị để tạo ra một dự án mà làm cho an toàn hơn, dễ dàng hơn và / hoặc thú vị hơn để hoạt động trong xóm Denver của mình.  

Ai đủ điều kiện để xin:

Bất cứ cá nhân, doanh nghiệp, hoặc tổ chức nào trong Thành Phố & Quận Denver đều đủ điều kiện để nộp đơn xin Micro-Grant. Những người được CALC Micro-Grants trước đây là đủ điều kiện cho những dự án khác hoặc các giai đoạn/thành phần khác của một dự án.

  • Các cá nhân có thể đăng ký lên đến $500, được phân phối qua thẻ quà gift cards hoặc chi phiếu

  • Những Tổ Chức hoặc Doanh Nghiệp có W-9 hợp lệ có thể nộp xin lên đến $ 1500, được phân phối qua chi phiếu hoặc ACH

  • Người nhận Micro-Grant sẽ nhận được 1099 cho quỹ Micro-Grant của họ nếu được trả bằng chi phiếu và nên soạn chi phí và khai thuế một cách thích hợp.

Yêu cầu dự án
  • Dự án cần phải tọa lạc trong Thành Phố và Quận Denver.

  • Dự án phải hoàn thành trong vòng 90 ngày từ khi chấp thuận và được tiền trợ cấp.

  • Ngẫm nghĩ sau dự án phải đưa lại trong vòng 2 tuần sau khi hoàn thành dự án.

  • Chấp thuận Micro-Grant không thay cho hoặc thay thế những thủ tục xin phép cần thiết khác hoặc những sự chấp thuận mà qúy vị có thể cần cho dự án của qúy vị (như là giấy phép Văn Phòng Sự Kiện Đặc Biệt (Office of Special Events)).

Sẵn Sàng để Nôp Đơn?

Mở Đơn CALC Micro-Grant

Nếu qúy vị muốn xem toàn bộ đơn xin trước khi bắt đầu, hãy tải xuống download Bản Duyệt Xem Đơn Trước Application Preview này. Tài liệu này chỉ để cho tham khảo mà thôi.

bottom of page