Hãy nộp đơn ngay để xin quỹ Trợ Cấp Nhỏ của CALC tại Denver!

Micro-grant Banner for website image.jpg
Chúng tôi rất vui giới thiệu đợt quỹ Tài Trợ Nhỏ kế tiếp của CALC để hỗ trợ các vị lãnh đạo cộng đồng trong những dự án cổ võ việc chuyên chở năng động và sức khỏe cộng đồng! 

Chương trình Tài Trợ Nhỏ của CALC ở Denver được bảo trợ bởi Denver's Department of Transportation & Infrastructure kết hợp với Denver Streets Partnership và Trust for Public Land. Mùa thu năm nay, chúng tôi sẽ tài trợ $45,000 cho các tổ chức và cư dân Denver để khuyến khích và nới rộng các lối ra vào nơi đi bộ, đạp xe và các sinh hoạt thể lý an toàn ngoài trời.

Chúng tôi sẽ tài trợ đến $1500 cho những dự án khuyến khích việc đi bộ, đạp xe, hoặc các nơi chốn sinh hoạt thể lý lành mạnh.  Các đơn nộp từ ngày 2 tháng Tám sẽ được duyệt xét theo thứ tự cho đến ngày 30 tháng Chín hoặc cho đến khi hết tiền quỹ. 

Chúng tôi sẽ tài trợ các dự án đẩy mạnh việc chuyên chở năng động và sinh hoạt thể lý.  Chúng tôi khuyến khích các tổ chức, cư dân và các cơ sở thương mại hãy nghĩ ra sáng kiến về các nhu cầu và tài nguyên cho cộng đồng mình để có một dự án "chiến thắng nhanh" cho an toàn, dễ dàng và/hoặc vui mạnh để xử dụng hệ thống chuyên chở nhanh gọn trong Denver.  Dưới đây là ví dụ cho một vài ý tưởng:

Ví dụ về các dự án (và quỹ nào có thể tài trợ):

 • Đi bộ, đạp xe, tua di chuyển hoặc chương trình giáo dục (bảng hiệu, vật liệu, thiết bị an toàn)

 • Các dự án nghệ thuật cộng đồng như tranh vẽ tường (màu sơn, vật liệu, thù lao nghệ nhân)

 • Đi bộ/đạp xe các khu lân cận, dịch vụ giao hàng (giỏ đựng trên xe đạp, xe đẩy)

 • Công tác dọn dẹp cộng đồng (thiết bị an toàn, bao rác, vật liệu)

 • Chương trình và hoạch định các nơi công cộng (vẽ phấn, bảng hiệu, sinh hoạt ngoài trời)

 

​Ai có thể nộp đơn:

Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào cư ngụ trong quận và thành phố Denver đều có thể nộp đơn xin quỹ Tài Trợ Nhỏ.  Những ai trước đó đã nộp đơn xin quỹ Tài Trợ Nhỏ của CALC vẫn hội đủ điều kiện cho các dự án khác, hay các giai đoạn/phần phụ thuộc khác của một dự án. 

 • Cá nhân có thể xin đến $400, được cấp bằng phiếu quà HAY để trực tiếp mua vật liêu.

 • Các tổ chức hay Cơ sở thương mại có mẫu khai thuế W-9 còn hiệu lực có thể xin đến $1500, được cấp bằng phiếu mua hàng hay hóa đơn.  Các tổ chức sẽ nhận được mẫu khai thuế 1099 về khoản tiền quỹ tài trợ nhỏ đã nhận để liệt kê các chi phí và khai thuế cho đúng. 

 • Các đơn xin sẽ được cứu xét theo tiêu chuẩn ở đây.

 • Mỗi dự án cần phải chỉ định ra một quản lý coi tài khoản để giúp cho quý vị đạt được yêu cầu và thành công trong dự án.

Các Yêu cầu của Dự án:

 • Dự án phải tọa lạc trong quận và thành phố Denver.

 • Ban quản lý dự án phải theo sát các điều lệ về y tế sức khỏe hiện có của bang Colorado và quận lỵ thành phố Denver liên quan đến đại dịch COVID-19 và tuân thủ theo các quy tắc về sức khỏe và an toàn trong suốt thời gian hoạt động của dự án, kể cả việc cập nhật hóa chích ngừa, đeo khẩu trang và/hoặc cách ly xã hội.

 • Dự án phải hoàn tất khoảng ngày 31 tháng Mười Hai, 2021, gồm cả bản báo cáo tường trình trưng cầu ý kiến và ảnh chụp làm tài liệu đến ngày 17 tháng 1, 2022.

 • Sẽ ưu tiên cho các dự án đáp ứng nhu cầu khẩn yếu cho cộng đồng hoặc phục vụ cho các cư dân chịu tổn thương.

 • Các đơn xin sẽ được cứu xét theo tiêu chuẩn ở đây.

 • Mỗi dự án cần phải chỉ định ra một quản lý coi tài khoản để giúp cho quý vị đạt được yêu cầu và thành công trong dự án.

Những gì chúng tôi không thể tài trợ:

 • Chúng tôi không thể tài trợ những sản phẩm dễ hư hoặc thực phẩm.

 • Chúng tôi không thể tài trợ các sản phẩm y tế cá nhân, vật liệu làm vệ sinh, hay các thứ dùng một lần rồi bỏ (kể cả khẩu trang, thuốc khử trùng xoa tay, các bao tay vứt bỏ).

 • Chúng tôi không thể tài trợ các dự án hay các cá nhân làm ngược lại các điều lệ hướng dẫn về vệ sinh y tế công cộng của địa phương/tiểu bang/liên bang.

 • Chúng tôi không thể tài trợ các dự án có phần kiến trúc hay nội thất làm cản trở lưu thông địa phương.

 • Chúng tôi không thể tài trợ các dự án không liên quan gì đến sinh hoạt thể lý, chuyên chở, hay xây dựng môi trường.

Cần hỏi thêm?

Nhóm của chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị thành công khi thiết kế và cung ứng một dự án đầy kinh ngăc cho cộng đồng mình.  Nếu quý vị muốn hỏi gì, muốn góp ý trong sinh hoạt chung, tìm người hợp tác chung, hoặc cần sự góp ý về ngân sách, thời khóa biểu dự án, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ!  NHỮNG AI NỘP ĐƠN sẽ được chỉ định một vị quản lý coi tài khoản để giúp đơn từ và/hoặc dự án của quý vị.  Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi qua trang điện tử email hoặc ​nộp mẫu đơn mình quan tâm này.

Quý vị đã sẵn sàng nộp đơn chưa?

Xin điền mẫu đơn dưới đây.  Nếu quý vị gặp khó khăn điền đơn, hãy thử nhấp vào trang mạng này hay truy cập thư điện tử email của chúng tôi.