top of page

Hãy nộp đơn ngay để xin quỹ Trợ Cấp Nhỏ của CALC tại Denver!

Micro-grant Banner for website image.jpg
Chúng tôi rất vui giới thiệu đợt quỹ Tài Trợ Nhỏ kế tiếp của CALC để hỗ trợ các vị lãnh đạo cộng đồng trong những dự án cổ võ việc chuyên chở năng động và sức khỏe cộng đồng! 

Chương trình Tài Trợ Nhỏ của CALC ở Denver được bảo trợ bởi Denver's Department of Transportation & Infrastructure kết hợp với Denver Streets Partnership và Trust for Public Land. ) mời quý vị sống khỏe trong cộng đồng!  Chúng tôi có quỹ tài trợ nhỏ đến $400 cho cá nhân và $1500 cho doanh nghiệp để khuyến khích đi bộ, đạp xe hay đến các nơi an toàn và lành mạnh cho sinh hoạt thể dục.  Muốn biết thêm? Nhận Đơn từ ngày 15 tháng Tư, 2022 và sẽ được duyệt xét theo thứ tự suốt năm 2022 hoặc cho đến khi hết tiền quỹ.

Chúng tôi muốn tài trợ những dự án quảng bá việc vận chuyển tích cực và sinh hoạt thể dục.  Chúng tôi ủng hộ các tổ chức, cư dân và các doanh nghiệp suy nghĩ sáng tạo về các nhu cầu và tài nguyên của cộng đồng của mình để tạo ra một dự án an toàn, đơn giản, và/hoặc vui cho khu lân cận Denver.  Một vài ý tưởng dưới đây:

Ý tưởng về dự án (và quỹ có thể tài trợ được):

 • Đi bộ, đạp xe, hay tua thăm viếng hay chương trình giáo dục ( bảng hiệu, thiết bị an toàn)

 • Các công trình nghệ thuật cộng đồng như tranh vẽ tường (sơn, vật liệu, lệ phí cho nghệ nhân)

 • Đi bộ trong khu lân cận/dịch vụ bằng xe đạp (xe đạp có giỏ, xe đẩy)

 • Vệ sinh cộng đồng ( thiết bị an toàn, bao rác, vật tư)

 • Các chương trinh hay placemaking các nơi công cộng (phấn vẽ, bảng hiệu, các sinh hoạt ngoài trời)

 • Tài nguyên phát triển để đi bộ/ đạp xe/ trượt an toàn (nghiên cứu, phát triển và chia xẻ thông tin, vân vân.)

 

​Ai đủ tiêu chuẩn nộp đơn?:

Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào trong quận và thánh phố Denver đều đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin quỹ trợ cấp nhỏ.  Những ai trước đó đã nhận quỹ Tài Trợ Nhỏ của CALC cũng vẫn đủ tiêu chuẩn nhận cho các dự án khác hay giai đoạn khác/bộ phận khác của một dự án đang có.

 • Cá nhân có thể nhận tới $400, sẽ phân phối bằng phiếu quà HAY để mua vật liệu trực tiếp.

 • Các tổ chức hay Doanh Nghiệp có giấy thuế hợp lệ W-9 có thể xin tới $1500, phân phối bằng hóa đơn mua hàng.  Các tổ chức sẽ nhận mẫu đơn khai thuế 1099 cho các khoản tiền trợ cấp để chi tiêu và đóng thuế cho phù hợp.

Các Yêu cầu của Dự án:

 • Dự án phải tọa lạc trong quận và thành phố Denver.

 • Ban quản lý dự án phải theo sát các điều lệ về y tế sức khỏe hiện có của bang Colorado và quận lỵ thành phố Denver liên quan đến đại dịch COVID-19 và tuân thủ theo các quy tắc về sức khỏe và an toàn trong suốt thời gian hoạt động của dự án, kể cả việc cập nhật hóa chích ngừa, đeo khẩu trang và/hoặc cách ly xã hội.

 • Dự án phải được hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ ngày phê duyệt và cấp vốn

 • Các đánh giá sau dự án phải được gửi lại trong vòng 2 tuần sau khi hoàn thành dự án

 • Sẽ ưu tiên cho các dự án đáp ứng nhu cầu khẩn yếu cho cộng đồng hoặc phục vụ cho các cư dân chịu tổn thương.

 • Các đơn xin sẽ được cứu xét theo tiêu chuẩn ở đây.

 • Mỗi dự án cần phải chỉ định ra một quản lý coi tài khoản để giúp cho quý vị đạt được yêu cầu và thành công trong dự án.

Những gì chúng tôi không thể tài trợ:

 • Chúng tôi không thể tài trợ những sản phẩm dễ hư hoặc thực phẩm.

 • Chúng tôi không thể tài trợ các sản phẩm y tế cá nhân, vật liệu làm vệ sinh, hay các thứ dùng một lần rồi bỏ (kể cả khẩu trang, thuốc khử trùng xoa tay, các bao tay vứt bỏ).

 • Chúng tôi không thể tài trợ các dự án hay các cá nhân làm ngược lại các điều lệ hướng dẫn về vệ sinh y tế công cộng của địa phương/tiểu bang/liên bang.

 • Chúng tôi không thể tài trợ các dự án có phần kiến trúc hay nội thất làm cản trở lưu thông địa phương.

 • Chúng tôi không thể tài trợ các dự án không liên quan gì đến sinh hoạt thể lý, chuyên chở, hay xây dựng môi trường.

Không có mạng kết nối Internet?

Chúng tôi sẵn sàng giúp!  Gọi số 720-865-5462 và nhắn tin với tên của quý vị và điện thoại hồi âm.  Chúng tôi sẽ tìm thời gian để gọi điện thoại giải thích hay gặp mặt ở các chi nhánh thư viện công cộng của Denver hoặc ở các Trung Tâm Giải Trí Denver để cùng duyệt xét toàn bộ đơn xin tài trợ với quý vị.

Còn thêm câu hỏi?

Nhóm chúng tôi sẵn lòng giúp quý vị thành công tạo dựng và cung ứng một dự án đầy kinh ngạc trong cộng đồng.  Nếu quý vị muốn hỏi gì, muốn các ý kiến đóng góp, hay cần liên kết với các hội viên, hoặc cần trợ giúp về ngân sách và thời hạn, chúng tôi sẵn sàng giúp!  MỖI NGƯỜI NỘP ĐƠN sẽ có chuyên viên tài chánh tư vấn cho đơn và/ hoặc dự án của họ.  Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi qua email, hay gọi số 720-865-5462 hoặc nộp mẫu đơn này.  Chúng tôi có các dịch vụ về các ngôn ngữ Tây Ban Nha, Việt ngữ và các thứ tiếng ASL khác.

Quý vị đã sẵn sàng nộp đơn chưa?

Xin điền mẫu đơn dưới đây.  Nếu quý vị gặp khó khăn điền đơn, hãy thử nhấp vào trang mạng này hay truy cập thư điện tử email của chúng tôi. 

bottom of page