top of page

Hãy nộp đơn ngay để xin quỹ Trợ Cấp Nhỏ của CALC tại Denver!

Micro-grant Banner for website image.jpg
Chúng tôi rất vui mừng để đưa ra CALC Micro-Grants (Tài Trợ Nhỏ CALC) năm 2023 để tăng cường sức mạnh cho những dự án dẫn đầu bởi cộng đồng mà hổ trợ sinh sống tích cực! 

Denver Community Active Living Coalition (CALC) (Liên Hiệp Sinh Sống Tích Cực Cộng Đồng Denver), hợp tác với Department of Transportation & Infrastructure (DOTI) (Bộ Lưu Thông & Cơ Sở Hạ Tầng) và Denver Streets Partnership (DSP) (Đối Tác Đường Xá Denver), mời qúy vị sáng tạo về sống một đời sống tích cực trong xóm của mình! Chúng tôi đang cung cấp những Micro-Grants (Tài Trợ Nhỏ) lên đến $500 cho cá nhân và $1500 cho các doanh nghiệp và tổ chức để hổ trợ khả năng đi bộ, đi xe đạp, hoặc để vào được những chỗ an toàn và lành mạnh để hoạt động thể chất.  Các đơn đăng ký sẽ mở vào ngày 12 tháng 4 năm 2023 và sẽ được xem xét liên tục trong suốt năm 2023 hoặc cho đến khi tiền qũy được chi hết.

Chúng tôi trợ cấp cho những dự án khuyến khích sinh sống tích cực, lưu thông tích cực, di chuyển an toàn, hoặc sử dụng môi trường đã xây lên. Chúng tôi khuyến khích những tổ chức, cư dân, và doanh nghiệp để suy nghĩ sáng tạo về những nhu cầu của cộng đồng và những nguồn lực hiện có của qúy vị để tạo ra một dự án mà làm cho an toàn hơn, dễ dàng hơn và / hoặc thú vị hơn để hoạt động trong xóm Denver của mình.  Dưới đây là một số ý tưởng ví dụ:

Các dự án mẫu (và những trợ cấp nào có thể chi trả):

 • Đi bộ, đi trượt, đi xe đạp, hoặc đi xem cảnh hoặc những chương trình giáo dục (biển báo, vật liệu, thiết bị an toàn)

 • Các dự án nghệ thuật cộng đồng như sơn tranh tường (sơn, vật liệu, tiền trả họa sĩ)

 • Dịch vụ giao hàng bằng đi bộ/xe đạp trong khu phố (giỏ xe đạp, xe đẩy)

 • Dọn dẹp cộng đồng (thiết bị an toàn, túi rác, vật liệu)

 • Làm chương trình hoặc tạo ra chỗ công cộng (phấn vẽ, biển báo, hoạt động ngoài trời)

 • Phát triển phương cách để đi bộ/đi xe đạp /đi trượt an toàn (nghiên cứu, phát triển thông tin có thể chia sẻ, v.v.)

 • Tiệc xóm với sự chú tâm vào di chuyển hoặc môi trường đã xây lên.

Ai đủ điều kiện để xin:

Bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào trong Thành Phố & Quận Denver đều đủ điều kiện để nộp đơn xin Micro-Grant. Những người được CALC Micro-Grants trước đây là đủ điều kiện cho những dự án khác hoặc các giai đoạn/thành phần khác của một dự án.

 • Các cá nhân có thể đăng ký lên đến $500, được phân phối qua thẻ quà gift cards do người nguyên đơn lựa chọn.

 • Các tổ chức hoặc doanh nghiệp có W-9 hợp lệ có thể xin lên đến $1500, sẽ được phân phối qua đơn đặt hàng hoặc hóa đơn. Các Tổ Chức sé nhận được 1099 cho tài trợ Micro-Grant của họ và chuẩn bị chi phí và thuế của qúy vị một cách thích hợp.

Những điều cần biết khi nộp đơn:

● Dự án cần phải tọa lạc trong Thành Phố và Quận Denver.

● Dự án phải hoàn thành trong vòng 90 ngày từ khi chấp thuận và được tiền trợ cấp.

● Thẩm định sau dự án phải đưa lại trong vòng 2 tuần sau khi hoàn thành dự án.

● Chấp thuận Micro-Grant không thay cho hoặc thay thế những thủ tục xin phép cần thiết khác hoặc những sự chấp thuận mà qúy vị có thể cần cho dự án của qúy vị (như là giấy phép Văn Phòng Sự Kiện Đặc Biệt (Office of Special Events))

●  Chúng tôi không thể trợ cấp cho dự án nào mà làm trái lại hoặc đưa đến những người không tuân theo luật pháp đương thời của địa phương/tiểu bang/liên bang và/hoặc những điều hướng dẫn y tế công cộng bây giờ, nếu có áp dụng. 

Chúng tôi không thể trợ cấp cho những dự án mà gắn những đồ đạc không được phép hoặc cơ sở hạ tầng mà cản trở lưu thông địa phương trong Đường Ưu Tiên. 

● Trong 2023 chúng tôi có những giới hạn trợ cấp này.  Làm ơn dùng một cách liên lạc phía dưới nếu qúy vị có thắc mắc về những giới hạn này. 

○ Bất cứ người hoặc tổ chức nào cũng có thể xin nhiều lần vô giới hạn, nhưng sẽ bị giới hạn tổng số đô la họ có thể nhận được trong 2023. 

○ Nhiều người và tổ chức có thể xin trợ cấp cho một sự kiện hoặc chương trình, nhưng sẽ có giới hạn trên con số tiền trợ cấp phân phối cho một sự kiện/chương trình giống nhau.  Sự giới hạn là tùy theo sự kiện bao lớn hoặc số người có, và sẽ được kiểm duyệt theo từng vụ một. 

Những gì mong đợi sau khi nộp đơn:

 • Các đơn xin được chấm điểm tiếp tục bởi một ủy ban kiểm duyệt gồm ba thành viên trở lên bằng cách sử dụng Application Review Rubric (Điểm Chấm Duyệt Đơn Xin).

 • Theo với điểm chấm duyệt, ưu tiên sẽ được dành cho mhững dự án mà phục vụ cộng đồng có nhu cầu cao hoặc các nhóm dân cư yếu ớt và thiệt thòi phù hợp với DOTI Equity Index (Chỉ số Công Bằng DOTI)

 • Mỗi đơn xin và dự án được tài trợ là được chỉ định một Nhân Viên Trợ Cấp để giúp qúy vị đưa ra một dự án thành công và đạt được các điều kiện của dự án.

Chúng tôi có thể giúp qúy vị như thế nào:

 • Chúng tôi có dịch vụ phiên dịch và thông dịch ngôn ngữ cung cấp theo yêu cầu.

 • Nếu qúy vị không có vào được mạng hoặc máy vi tính, qúy vị có thể gọi và để lại tin nhắn tên và số điện thoại của qúy vị để gọi lại. Xem số điện thoại bên dưới.

 • Nếu qúy vị có thắc mắc, muốn thảo luận ý tưởng, cần kết nối với đối tác, hoặc cần trợ giúp về ngân sách và thời khóa biểu của mình, chúng tôi rất sẵn lòng kết nối. Qúy vị có thể nộp câu hỏi của mình hoặc yêu cầu hổ trợ với Đơn Có Ý Muốn Xin này

 • Các mẫu cho các loại dự án điển hình để giúp hổ trợ viết đơn xin của qúy vị sẽ được cung cấp giữa chu kỳ tài trợ.

Cách liên lạc với chúng tôi:

 • Đơn Có Ý Muốn Xin CALC Micro-Grant (Tài Trợ Nhỏ CALC)

 • Email: CALC@denvergov.org

 • Điện thoại: (720) 865-8716

Sẵn Sàng để Nôp Đơn?

Điền vào đơn dưới đây hoặc mở đơn CALC Micro-Grant Application trên một trang mới. Nếu qúy vị muốn xem toàn bộ  đơn xin trước khi bắt đầu, hãy tải xuống download Bản Duyệt Xem Đơn Trước Application Preview này. Tài liệu này chỉ để cho tham khảo mà thôi.

Những Cách Xin CALC Micro-Grant

bottom of page