top of page
Denver_StreetsforPeople2020-Draft01_Even

Hội Nghị Đường Phố Denver Cho Cư Dân năm 2020

 
Chúng tôi tạo ra cuộc đàm thoại để làm sao khiến đường phố an toàn & vui tươi hơn cho khách bộ hành, người đi xe đạp, trượt pa tanh, hay dùng làm phương tiện vận chuyển.

Quan trọng hơn bao giờ hết là thành phố Denver cần tạo ra khoảng trống rộng và an toàn cho cư dân để họ sinh hoạt thể chất và liên kết với cộng đồng.


Hội Nghị địa phương Đường Phố Thường Niên Cho Cư Dân lần thứ 3 do thành phố Denver chủ tọa là cuộc họp mặt có tầm mức toàn cầu trọng điểm là tạo ra đường phố an ninh và hấp dẫn hơn có những khoảng trống công cộng mà sẽ không lệ thuộc vào xe cộ cũng như đối phó với sự thay đổi khí hậu. 


Trong hơn 4 ngày thảo luận thực sự và qua hệ thống kết nối chúng tôi sẽ khảo sát những cơ hội và tài nguyên, thực hành theo những cách tốt nhất đang áp dụng trên thế giới trong các quyết định, lên kế hoạch hành động với nhau trong việc cổ võ đi bộ, đạp xe, trượt pa tanh và vận chuyển trong các vùng lân cận thành phố Denver tạo ra sự lành mạnh và năng động đồng đều cho các khu vực.

 

AN NINH & CÁC ĐIỀU KHOẢN BAO GỒM
Chúng tôi đánh giá và tích cực lôi kéo mọi người với kinh nghiệm và triển vọng của họ, và chúng tôi đối xử với họ bằng sự tôn trọng và lễ độ bất kể tuổi tác, chủng tộc, năng khiếu hay bối cảnh nào.  Khi đăng  ký vào sự kiện này thì quý vị đã hòa nhập vào cộng đồng để biểu dương giá trị này.  Cám ơn quý vị đã góp phần làm cho Denver trở thành môi trường đón tiếp ân cần, an ninh và tốt lành cho mọi người.


GHI CHÚ VỀ DỊCH CÚM COVID-19:  Chúng tôi đang theo dõi ảnh hưởng của dịch cúm COVID-19 trong thành phố và có những biện pháp thay đổi cần thiết để đáp ứng những sinh hoạt của chúng ta nhằm bảo đảm sức khỏe công cộng trong thành phố, kể cả việc chuyển đổi các phiên họp và nhóm tham dự hội thảo qua hình thức họp ảo.  Chúng tôi lập ra những cơ hội gặp mặt cá nhân trực tiếp với số lượng giới hạn cho những ai tham dự qua địa chỉ email điện tử mà họ cung cấp khi đăng ký.   


GHI CHÚ VỀ QUỸ HỌC BỔNG:  Chúng tôi biết rằng nhiều cá nhân và tổ chức có ngân sách giới hạn, nhất là năm nay.  Nếu phí tổn là điều ngăn trở cho quý vị, chúng tôi khuyến khích quý vị đăng ký vé miễn phí qua mục “Học Bổng Cộng Đồng.”  Đây là hệ thống sẵn có dựa trên tinh thần danh dự để giúp những ai muốn tham dự mà cần sự giúp đỡ đó.
 

Agenda At A Glance-vietnamese-01.jpg

Hội Nghị Đường Phố Denver Cho Cư Dân năm 2020
Ngày 16 – 19 tháng Chín, 2020 

 
ĐƯỢC TRÌNH BÀY CHO QUÝ VỊ BỞI:

Liên Minh Nếp Sống Năng Động Cộng Đồng Denver (CALC) l2 một chương trình được tài trợ bởi Bộ Giao Thông & Cấu Trúc (DOTI). DOTI là một cơ quan hiện đại tập trung vào việc gia tăng chuyển động và an toàn đồng thời giảm thiểu nghẽn giao thông và đối phó với sự thay đổi khí hậu.  CALC là một nhóm đa dạng thành viên trong cộng đồng quan tâm đến sức khỏe và an toàn trong các sinh hoạt thể chất.  Chúng tôi tin rằng mọi cư dân của Denver, bất kể tuổi tác hay năng khiếu, đều được quyền xử dụng những nơi chốn an toàn và rộn rang để đi bộ, đạp xe, trượt pa tanh, vận chuyển và vui chơi. 


Chương trình được tài trợ bởi Bộ Y Tế Công Cộng và Môi Trường (CDPHE) qua khoản Tài Trợ cho các bệnh Ung Thư, Tim Mạch và Phổi (CCPD). 


Hãy tìm hiểu thêm qua mạng www.denvercalc.org hoặc www.denvergov.org/doti 


--


Liên Minh Đường Phố Denver gồm những tổ chức cộng đồng ủng hộ đường phố thân thiện ở Denver.  Nhiệm vụ chúng tôi là dành lại đường phố Denver cho những ai đi bộ, đạp xe hay vận chuyển, cũng như xây dựng các cộng đồng an ninh, lành mạnh đồng đều cho mọi cộng đồng.  Các đường phố thân thiện cho mọi người đi bộ, trượt pa tanh, đạp xe và vận chuyển sẽ là phương tiện lựa chọn đầu tiên của họ.  Đường phố linh động có khoảng trống công cộng kết nối chúng ta trong công việc, trường học, các dịch vụ mà mọi người dung để cổ võ sức khỏe, hạnh phúc và cơ hội cho mọi người.


Hãy tìm hiểu thêm qua mạng denverstreetspartnership.org

bottom of page